Search

header ads

[MKINIMY] Kepulan asap di HSA berpunca dari isyarat palsu - ExcoIa berpunca daripada isyarat palsu (false alarm) Sistem Pemadaman Kebakaran Jenis Aerohub yang menyebabkan gas aerosol dibebaskan.
Read more:MKINIMY
2023-05-21 16:38:28

Catat Ulasan

0 Ulasan