Search

header ads

[MKINIMY] Miskin tegar berdaftar berkurangan dalam enam bulan lepasPARLIMEN l Menurut data dinamik eKasih seliaan Unit Penyelarasan Pelaksanaan, JPM, KIR miskin berdaftar pula berkurang daripada 304,911 kepada 299,080 KIR..
Read more:MKINIMY
2023-05-25 13:46:53

Catat Ulasan

0 Ulasan